lustrumeditie Matrix

In het kader van het 50-jarig bestaan van de  Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) realiseerde VeertienElf Media een speciale lustrumeditie van het blad Matrix. VeertienElf Media was verantwoordelijk voor de coördinatie en redactie van het magazine.

Download het magazine. (PDF, 4 mb)

Matrix wordt verspreid onder afgestudeerde TU/e-ingenieurs en zakelijke relaties. Het blad schetst een beeld van de ontwikkelingen op onderwijs- en onderzoeksgebied binnen de TU/e en houdt de lezer op de hoogte van gebeurtenissen van betekenis binnen de TU/e-gemeenschap.

Voor de realisatie van deze opdracht werkten wij nauw samen met diverse freelance journalisten, de TU/e en Onnink Grafische Communicatie.