It’s the Customer Journey, stupid!

Bij VeertienElf Media schrijven we uit naam van onze klanten regelmatig over het belang van een goede Customer Journey. Hoe bedrijven voor de uitdaging staan om de consument van vandaag op zijn of haar wenken te bedienen. Dat vergt een omni-channel focus; via elk kanaal probleemloos dezelfde service bieden. Met behulp van één achterliggend systeem…