Marketing overleg op anderhalve meter afstand

Foto van overleg waarbij vrouwen afstand houden van elkaar