De Kamer van Koophandel Brabant wil ondernemers graag bewust maken van de voordelen van MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen). Want die zijn er legio. MVO biedt marktkansen, kan leiden tot nieuwe producten en diensten en tot kostenreductie. Om te laten zien dat MVO werkt, zijn de KvK Brabant en COS Brabant een samenwerkingsverband aangegaan en hebben zij de Gouden Appel in het leven geroepen. Door ondernemers die een voortrekkersrol hebben in de schijnwerpers te zetten, hopen KvK en COS meer ondernemers over de streep te trekken. VEM dacht mee over de ontwikkeling van deze prijs.

De KvK Brabant en het COS Brabant loven de Gouden Appel vier keer per jaar uit. De prijs bestaat uit een oorkonde, een gouden appel, het logo van de Gouden Appel, een schilderij en een appeltaart voor alle medewerkers.

De  Gouden Appel is inmiddels uitgereikt aan Anova Seafoods (Den Bosch), Bagels & Beans (Eindhoven), Coöperatie Het Groene Woud Brabant, Isovlas (Oisterwijk) en Ariza BV (Helmond).