Horizon is een actieprogramma voor economische structuurversterking in de regio Eindhoven. In opdracht van Programmabureau Horizon verzorgde VeertienElf Media de redactie van de bijzondere uitgave Horizon Oogst. Dit boek schetst een goed beeld van het programma en de vele grote en kleine projecten die dankzij Horizon gelanceerd zijn.   

Deze uitgave kwam tot stand in zeer nauwe samenwerking met de tekstschrijfsters Lindy Popma (Popma & Cantrijn) en Arijanne Mettler (Tekst in Uitvoering). 

Voor meer informatie over Programma Horizon verwijzen wij u graag naar de website www.programmahorizon.nl.