De nieuwe wet Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) is onder meer ingevoerd om de regeldruk voor het bedrijfsleven te verminderen. Is dat doel bereikt? De Kamer van Koophandel en de BZW hebben kort na de invoering van de Wabo een quick-scan laten uitvoeren. VeertienElf Media redigeerde het rapport en verzorgde de vormgeving.

De resultaten van dit onderzoek werden op maandag 30 januari 2012 bekendgemaakt en overhandigd aan de gedeputeerden Bert Pauli van de provincie Noord-Brabant en Ben de Reu van de provincie Zeeland.

De Wabo onder de loep

Conclusie

De belangrijkste conclusie uit het onderzoek is dat de Wabo absoluut vooruitgang heeft gebracht. Met betrekking tot enkelvoudige aanvragen functioneert de nieuwe wet prima. Kinderziektes – o.a. technische problemen bij het digitale loket – zijn grotendeels opgelost. Als het gaat om meer complexe problemen, zijn er nog wat slagen te maken. Uitvoering en gezag zijn nu nog te versnipperd over de diverse overheden. Ook is er soms sprake van gebrek aan deskundigheid. Dit leidt soms tot vertraging, onduidelijkheid en soms zelfs het intrekken van vergunningaanvragen. De KvK en BZW pleiten er daarom voor uitvoering en gezag te stroomlijnen en te komen tot één loket met inhoudelijke expertise en sturingskwaliteiten.

De gedeputeerden Pauli en De Reu hebben toegezegd deze boodschap onder de aandacht te brengen bij de wetgever. Ben de Reu: “Ik ben me daarbij bewust van de behoefte aan kwaliteit en snelheid bij bedrijven. Ook hoop ik dat nieuwe milieu-incidenten niet steeds tot weer nieuwe regels leiden.”

Download het rapport

Wabo onder de loep 2012

 

Bron: KvK