Beeld bepaalt in belangrijke mate hoe de lezer een blad ervaart. VeertienElf Media heeft veel ervaring met beeldredactie. Wij werkten onder meer voor het Brabants Dagblad, AKN en diverse bedrijfsbladen. In opdracht van Audax bogen wij ons recent over het beeldbeleid van een Nederlands publiekstijdschrift. Wij hielpen de redactie onder andere bij het bepalen van de manier waarop zij met beeld in hun blad om kunnen gaan.

Meer weten? Neem contact op met Ilse Hunink, tel. 013 5452423.