In opdracht van Multor Media en in nauwe samenwerking met Maer Texxt maakten we Visie+, een magazine voor woningcorporaties. In Visie+ geven toeleveranciers van woningcorporaties hun visie op de toekomst in het speelveld van de corporatiesector.