Een identiteit voor het Tilburgse stadsgebied Stappegoor

Stappegoor is een uniek Tilburgs gebied waar wonen, ondernemen, sport, onderwijs en leisure samenkomen. Het gebied is volop in ontwikkeling. Ondernemersvereniging Nieuw Stappegoor (ONS) stond voor de uitdaging om aan de slag te gaan met de branding van het gebied. VeertienElf Media hielp de ondernemersvereniging met een eigen aanpak voor gebiedsmarketing.

Om de branding van het gebied op te kunnen zetten, moest eerst helder worden waar Stappegoor voor staat. Wat zijn de unieke waarden van het gebied? Waarom moeten bezoekers voor Stappegoor kiezen? Waarom wil je er wonen? Waarom wil je er ondernemen? Wat maakt dit stukje Tilburg zo uniek? Al deze informatie komt samen in één document: het Bidbook Stappegoor, een samenwerking van de ondernemersvereniging, VeertienElf Media en mediabureau Imageau.

Bidbook basis voor gebiedsmarketingaanpak

Het bidbook formuleert de visie van ONS op het gebied, legt het fundament voor de verdere gebiedsmarketing én schept uitgangspunten voor samenwerking met de gemeente. In het Bidbook Stappegoor komt naar voren hoe de verschillende stakeholders het gebied zien. Het bidbook vertelt het verhaal van het gebied en het ‘merk’ Stappegoor. Het biedt feiten en cijfers, geeft een indruk van de sfeer en de positionering. En het sluit af met een overzicht van de middelen die nodig zijn om deze ambities te realiseren.

Branding: Stappegoor is goed voor je

Na de analyse van de onderzoeksresultaten kwamen we tot de volgende centrale belofte: ‘Stappegoor is goed voor je’. En wel hierom:

Genieten en bewegen… Leren en studeren… Wonen en leven… Aanmoedigen en juichen… Werken aan je conditie… Werken aan je gezondheid… Op Stappegoor vind je een unieke, kwalitatief hoogwaardige combinatie van sporten en studeren, van groeien en genieten. Wie je ook bent en waar je ook vandaan komt: op Stappegoor krijg je alle ruimte om de allerbeste versie van jezelf te worden.

Stappegoor is goed voor je.

Het Bidbook en alle informatie over de positionering en branding van het gebied Stappegoor in Tilburg vind je op de eigen site: www.stappegoorisgoedvoorje.nl.

Onze werkzaamheden

 • Aanpak gebiedsmarketing
 • Projectvoorstel bidbook Stappegoor
 • Interviews met stakeholders
 • Overleg met Citymarketing Tilburg
 • Input vertalen naar identiteit
 • Deskresearch
 • Voorstellen communicatie-uitingen branding
 • Bidbook schrijven
 • Projectmanagement
 • Coördinatie fotografie
 • Presentaties aan ONS en gemeente