Het woord feedback gespeld in een letterbak.

Van onderbuikgevoel naar concrete feedback in 5 stappen

Laat je me weten wat je van de tekst vindt? Als je regelmatig met tekstschrijvers en copywriters werkt, is de kans groot dat je deze vraag wel eens hoort. Vaak weet je vrij snel vanuit onderbuikgevoel een antwoord. Maar biedt dat antwoord genoeg houvast voor de schrijver? Kan de schrijver met jouw feedback de tekst schrijven waar jij op hoopt?

Als je na jouw feedback teksten terugkrijgt die het nog steeds niet zijn, is het antwoord op die twee vragen waarschijnlijk ‘nee’. In een eerder blog gingen we al in op 5 tips over hoe je beter terugkoppelt. Wát je terugkoppelt lieten we in het midden. In dit blog krijg je hiervoor een stappenplan dat je in 5 stappen naar tekstfeedback leidt.

  1. Inhoud
  2. Boodschap
  3. Structuur
  4. Spelling & formulering
  5. Positionering & toon

Flow en onderbuikgevoel

Deze stappen lopen natuurlijk in elkaar over. Bovendien is het handig als je eerst een tekst in zijn geheel leest zonder dat je je op een specifieke stap richt. Zo krijg je een algemeen idee van de flow van de tekst en jouw onderbuikgevoel hierbij. Vervolgens kun je dat idee specificeren met je analyse van de tekst via deze 5 stappen.

Tip: vind je (een deel van) de tekst erg sterk of een bepaalde stap goed uitgewerkt? Ook die positieve feedback is handig voor de schrijver.

1 – Inhoud

Check de feiten. Ga na of de tekst inhoudelijk klopt.

Je hebt een uitgebreide briefing gegeven. Ook heeft de schrijver zich ingelezen in het onderwerp en misschien zelfs iemand geïnterviewd. Toch bezit de schrijver lang niet zo veel kennis over het onderwerp als jij. Klopt een stuk inhoudelijk niet? Geef dan aan de schrijver door wat het wel moet zijn.

2 – Boodschap

Is de boodschap helder en juist?

Eigenlijk is de boodschap onderdeel van de stap ‘inhoud’. Toch koppelen we de boodschap even los. Zo geef je hem de nodige, extra aandacht. Zegt de tekst wat jij wilt? Pak er voor de zekerheid nog eens jouw briefing bij. Wat noemde jij als kernboodschap en call to action? Haal je die ook uit de tekst?

3 – Structuur

Check de samenhang. Lees je de juiste onderdelen op het juiste moment?

Kijk eens basaal naar de tekst en controleer of de tekst een duidelijke indeling in inleiding-kern-slot heeft. En bevat iedere alinea één deelonderwerp?

Een beoordeling op structuur kan ook subjectiever zijn. Misschien wil je bepaalde deelonderwerpen naar voren halen. Of vind je dat de schrijver de samenhang tussen bepaalde onderdelen meer moet benadrukken. Die informatie deel je met de schrijver.

4 – Spelling & formulering

Controleer spelling en formulering.

Zie je een spelfout, check op www.woordenlijst.org of de spelling echt verkeerd is. Kijk ook of de schrijver bepaalde woorden te vaak herhaalt.

Mogelijk vind je sommige keuzes voor woorden onjuist. Zoek dan op www.synoniemen.net welk woord volgens jou beter past. Of misschien vind je sommige woorden te moeilijk. www.ishetb1.nl kan je dan helpen aan betere woorden.

5 – Positionering en toon

Benut de kans om jouw missie en visie uit te dragen.

In jouw briefing heb je waarschijnlijk al aangegeven wat de toon van de tekst moet zijn. Dat is de toon van de communicatie vanuit jouw organisatie. Is die bijvoorbeeld informeel of juist formeel? Je gaat na of de schrijver de juiste toon raakt.

Ook zijn teksten een ideale kans om jouw bedrijf te positioneren. Zijn er bepaalde kernwaarden die je in de tekst terug wil laten komen? Kan jullie missie en visie subtiel in de tekst worden verwerkt? Kijk naar die mogelijkheden en koppel ze terug aan de schrijver. Het liefste al in de briefing. Brengt de tekst je op ideeën? Grijp die kans. Omschrijf zo precies mogelijk voor de schrijver wat je wil dat die opneemt.

Sla stappen over of wissel in volgorde als jij dat fijner vindt. Dit stappenplan is vooral bedoeld om jouw gevoel bij een tekst uit te werken in concrete feedback. Zo kan jouw schrijver de tekst maken die jij voor ogen hebt.