Begin december werd ons werk door miljoenen mensen gelezen. Want in opdracht van The Moodfactory verzorgden we copy voor flyers die tegelijk werden verstuurd met diverse beschikkingen van de Belastingdienst. Ontvang je huurtoeslag, zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag? Dan heb je ons werk gelezen!

VeertienElf Media dacht mee met The  Moodfactory over de tekstuele invulling van de flyer.  Het resultaat zijn heldere, eenvoudige flyers die makkelijk te begrijpen zijn door iedere lezer.