Geef jouw zaak een stem’ zo heette de campagne die de Kamer van Koophandel Brabant in 2010 rond de gemeenteraadsverkiezingen startte om ondernemers te stimuleren hun stem te laten horen in de lokale politiek. Want veel zaken die voor ondernemers van belang zijn, worden bepaald in de gemeenteraad of het college van B. en W. Sluitingstijden, bereikbaarheid, vergunningen, bestemmingsplannen: het zijn allemaal onderwerpen waar de lokale politiek over gaat.VeertienElf Media verzorgde het concept en de uitwerking van deze campagne.