Voor de Commissie Overleg  & Voorlichting Millieuhygiëne Vliegbasis Eindhoven (COVM Eindhoven) verzorgde VeertienElf Media een nieuwe website en huisstijl. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met ezCompany en Ontwerphuis Vormtaal.

De website die VEM, Vormtaal en ezCompany ontwikkelden, heeft een publieke ‘voorkant’ en een besloten ‘achterkant’ waar commissieleden stukken met elkaar kunnen delen.

Vliegbasis Eindhoven en Eindhoven Airport zijn samen goed voor vele duizenden vliegbewegingen per jaar op de militaire luchthaven. Hoewel Vliegbasis Eindhoven en Eindhoven Airport er alles aan doen om de overlast te beperken, is er soms toch sprake van geluidhinder.

De Commissie Overleg  & Voorlichting Millieuhygiëne Vliegbasis Eindhoven (COVM Eindhoven) is het overlegplatform voor omwonenden, overheden, belangenverenigingen en medegebruikers van de Vliegbasis Eindhoven.